Disclaimer


Het is niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiŽren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie van de AVH NightRun. 

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door de AVH NightRun organisatie met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. De AVH NightRun organisatie kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt tevens voor websites of media waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins. 
De AVH NightRun organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de veiligheid van de site en de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan de AVH NightRun organisatie niet gehouden worden de eventueel geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site. 

Persoonlijke gegevens
De AVH NightRun organisatie zal ingevoerde NAW en/of mailgegevens niet aan derden doorspelen zonder schriftelijke toestemming vooraf. 
De AVH NightRun organisatie houdt zich het recht voor ingevoerde NAW en/of mailgegevens op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige hardloopwedstrijden.
De uitslagen zullen gepubliceert worden met de volledige naam die wordt opgegeven bij inschrijving. De organisatie behoudt zich het recht voor om fictieve krenkende en discriminerende namen te wijzigen.